Heat Tracing System

Helideck Lighting System / Navigation Aids System

Helideck Lighting System / Navigation Aids System

Pharos Marine Automatic Power là công ty hàng đầu đã được chứng minh về các giải pháp kỹ thuật tùy chỉnh và nhà cung cấp thiết bị hỗ trợ hàng hải cho hệ thống định vị, hệ thống cảnh báo hàng không, nguồn điện dự phòng và vỏ bọc chống cháy nổ cho ngành Dầu khí ngoài khơi.

Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng các hệ thống nền tảng ngoài khơi cho nhiều khách hàng nổi tiếng trên toàn cầu, MT Corp được trang bị để cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu tuân thủ quy định và vận hành đã biết ở bất cứ đâu trong thế giới.

Đọc thêm

Đối Tác

http://www.dyce.co.kr/
https://www.bkvibro.com/
https://www.hubbell.com/chalmit/en
https://www.hubbell.com/hawke/en
https://www.hubbell.com/killark/en
https://sg.rs-online.com/web/
https://new.abb.com/power-electronics
https://www.automaticpower.com/
https://www.blutek.eu/
https://www.siemens.com/vn/vi/company/about.html